שיכבת א 

  


        א1 , א2, א3

        עברית

       הכתבת השבוע

       מיומנויות מחשב , עברית במחשב