עברית במחשב 

 


     קישקוש

    הצייר לעומק

    משחקים לשליטה, חשבון

     , סידור מילים לפי אות ראשונה

     משפטים ממילים 1, משפטים ממילים 2

    חנוכה: פאזלפעילות, אוצר מילים

    מסלול זכר נקבה

    הכרת וורד , בעקבות סיפור (חלק ראשון: סידור המשפטים ברצף, חלק שני: הוספת תמונות. חלק שלישי: מיומניות וורד לפי הוראות כתובות).

    חורף: חיבור

    חיזוק כתיבה:  מי וחי

    חי צומח דומם

    יחיד רבים

    חלום מתוק, מתנה לתמר

    תחפושות לפורים

    השלם לעשרה

    טנגרם

    הכרת האינטרנט

    שבועות

נסיון א1