חורף

 

בשיעור הכנה בכיתה, מכינים רשימת מילים בנושא החורף. כותבים את המילים ומכינים בנק מילים של חורף. וכותבים במחברת משפטים.

 

 

בשיעור בחדר מחשבים כל תלמיד כותב סיפור קצר.  שם הסיפור: "סיפור החורף שלי"

כל תלמיד כותב בהתאם ליכולתו סיפור קצר, מספר משפטים. בסיום על כל תלמיד לעצב את דף הסיפור, בכל דף: שם התלמיד, תאריך, כיתה, שם הסיפור, הסיפור ותמונה מתאימה.