שיכבת ב 

 

          ב1, ב2, ב3 ב4

עוד אפשרות       ב1, ב2, ב3, ב4

הערכה עצמית לכיתות ב          

         עברית במחשב

        הכתבות

         חשבון

         מיומנויות מחשב