תקנון התנהגות בחדר המחשבים

 1. היכנסו לחדר מחשבים רק לאחר קבלת רשות.

 2. אוכל, שתייה, ותיקים יישארו תמיד מחוץ לחדר המחשבים. אם הבאתם את התיק, שימו אותו בחוץ – באופן שלא יחסום מעבר.

 3. בכניסה לחדר שבו במקום המיועד כדי לקבל הסבר על המשימה.

 4. שמרו על תקינות ושלמות המחשבים והציוד.

 5. בהמתנה להדלקת המחשב ובין משימה למשימה, המתינו בסבלנות כדי לא לשבש את העבודה. המשיכו לעבוד רק בהנחיית המורה.

 6. אם נתקלתם בקושי שאינכם יודעים לפתור לבד, פנו למורה או לנאמן המחשב והם יסייעו לך.

 7. הדפסת עבודות תעשה אך ורק באישור המורה.

 8. אין להיכנס לעבודות או תיקיות שאינן שלך!!!

 9. אין להוריד קבצים, לשנות רקעים או לשנות הגדרות קבועות הקיימות במחשב.

 10. בסוף השיעור התנתקו, והכניסו את הכיסא למקומו. אם השיעור שלכם הוא בסוף היום, כבו את המחשב בצורה מסודרת. אם אינכם יודעים איך, בקשו עזרה מהנאמן או מהמורה!

המחשבים הם שלנו ולטובתנו – שימרו עליהם.