שיכבת ד 

 

         ד1, ד2, ד3, ד4


          עברית

          חשבון             אנגלית

          טכנולוגיה           מדעים

          משימות מיוחדות (במחשב)