כמה קל לספור משבצות

שמור את הקובץ הבא בתיקיה: שטחים

צבע כל שורה בצבע אחר.

חשב את השטח ואת הייקף של כל צורה על ידי תרגיל מתאים.

צייר מלבן שהתרגיל המתאים לחישוב השטח שלו 7X3

צייר מלבן שהתרגיל המתאים לחישוב השטח שלו 8X2

צייר מלבן שהתרגיל המתאים לחישוב ההיקף שלו 2X4+2X5

צייר מלבן שהתרגיל המתאים לחישוב ההיקף שלו 2X2+2X7

צייר את כל המלבנים האפשרים ששטחם 24

ציירו פרישה של קוביה ששטח הפאה הוא 9 ס"מ חשבו את שטח הפנים של הקוביה?

ציירו פרישה של תיבה שאורכה 6ס"מ רוחבה4 ס"מ וגובהה 3 ס"מ, וחשבו את שטח הפנים שלה?

ציירו פרישה של תיבה שאורכה 7ס"מ רוחבה4 ס"מ וגובהה5 ס"מ, וחשבו את שטח הפנים שלה?