שיכבת ד 

 

         ד1, ד2, ד3


          עברית

          חשבון             אנגלית

          טכנולוגיה           מדעים

          משימות מיוחדות (במחשב)