דומינו

    
                           

                       

 

         דומינו מילים נרדפות      

הכן שקופית אחת בה תיצור ריבועים ותצמיד אותם. בכל ריבוע כתוב מילה שיש לה מילה נרדפת בקוביה אחרת.

שכפל את השקופית וצור אנימציה בה האבן נעה במקום הרצוי.    שכפל שוב והזז עוד אבן.     וחזור על התהליך על כל האבנים.

דוגמאות למילים נרדפות:

אצן=רץ

סומא=עוור

הדיוט=בור

מלאכה=עבודה

שמש=חמה=חרס

ירח=לבנה=סהר