תנ"ך

 הגבעונים


 גדעון  

 אהוד  

 דבורה

 יפתח

 מבחן בתנ"ך