מורים
לירז - אנגלית
איריס -אומנות
איל
דליה - חשבון
חנן - מחול
מלי מחשבים
אביה - חינוך גופני
דגנית חשבון
יסמין - אנגלית
אלינור - מדעים
גאולה
אמיר - חינוך לקיימות
גנית - אתגר חשבון
אדר
צחי
סיגל