שכבת ג
 

                         


      ג1, ג2, ג3


     עברית                  חשבון

     טכנולוגיה                  אנגלית

     מדעים

    משימות מיוחדות