טכנולוגיה      
              
              

    

הציוד  הנדרש   

    

    

מושגים

    

    

תלמידים  צריכים  להבחין 

    

    

תלמידים צריכים לדעת  לעשות 

    

    

פעילויות