משימות מיוחדות

    תיקיות

    המסע הגדול מהעולם לבית הספר

    מצרים הקדומה

    האינטרנט (בריינפופ)

    אלטנוילנד

    מצגת מכות מצרים

    דילמה בקומיקס

    סולמות וחבלים

    מבוך

    דמקה

    העץ הנדיב, משימה

    עיצוב בית