לאחר שקראת את סיפור העץ הנדיב

השלימו את הטבלה :

מה נתן העץ לילד? ציינו לפחות חמישה דברים.

מה נתן הילד לעץ ?

 

 

 

העץ העניק לילד

הילד העניק לעץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנה טבלה נוספת לשימושים שיש לעץ:

 

השימוש בעץ                   התמונה המתאימה              חלקי העץ שבשימוש        
 בנית רהיטים    הגזע