מבוך באקסל

דוגמא

פתחו את אקסל. בהתחלה לחצו על המשבצת האפורה בין ה- A ל- 1

לחצו בסרגל הכלים על עיצוב וקבעו את רוחבהעמוד ל2-

בחרו שורה של תאים, וצבעו אותה (עם משפך הצבע). צבעו שורות נוספות ליצירת המבוך. השאירו פתחים למעבר, לכניסה וליציאה. 

כאשר סיימתם, הוסיפו עכבר וגבינה, את העכבר בהתחלה ואת הגבינה בסוף המבוך.  

כעת הוסיפו מסרגל הכלים בתצוגה בסרגלי כלים את סרגל הציור.

בחרו שרבוט ופתרו את המבוך

בהצלחה!