שיכבת ה 

    
        ה1, ה2, ה3


        עברית           גיאוגרפיה

        חשבון             טכנולוגיה

        אנגלית              מדעים

        תנ"ך