גיאוגרפיה

       סוכן נסיעות 


       טיול שנתי

       תוכנית הלימודים בגיאוגרפיה.