מסגרת תכנית הלימודים בגיאוגרפיה לכתות ה'

 

 

 

תקציר יחידת הלימוד

ביחידת הלימוד "ארצות הים התיכון" לומד התלמיד לזהות מאפיינים דומים ושונים של מדינות השייכות לקבוצת ארצות הים התיכון מהיבטים כלכליים, אקלימיים, מן ההיבט של הרכב האוכלוסייה, הייבוא והייצוא של המדינה, אוצרות הטבע שלה ומחצביה, הדתות הקיימות בה, המבנה הטופוגרפי, הגבולות ועוד.

 

חבלים

 

נושאים

גיאוגרפיה של ארצנו

הכיתה

 

עקרונות בלימוד חבלים: ארצות הים התיכון

 

מושגי יסוד ומיומנויות בגיאוגרפיה: מן הגלובוס אל מפת ארץ ישראל.

שושנת הרוחות, צבעים במפה .

 

 

מפת ארץ ישראל- התמצאות, ישובים מרכזיים, גבולות .

 

 

ה'