מחוון לתיאור דמות

  

רקע

   מי הוא?
 

פעולות

  מתי פעל? 
 

תכונות

 מה היו תכונותיו ?  
   כמה שנים חי?      

היכן פעל ?

    

     היכן נולד ומתי?

כיצד הוא נראה?

מי הייתה משפחתו?  

     מה היה עיסוקו?

מה היו פעולותיו החשובות?

מה היו תוצאות פעילותו? 

איך התייחסה הסביבה לפעולתו?   

    

 

 

 
 

בכל פעם שאתה מבקש לאסוף פרטים על דמות או על "גיבור"  מסוים, שאל שאלות המתייחסות לפרטיו האישיים, לפעולותיו, לתכונותיו לחשיבותיו ולהשפעתו.

חשוב לזכור :

בכתיבת תיאור הדמות יש להיעזר במילות קישור ולשמור על רצף ומבנה.