שאלות מנחות לבנית דף המידע

 

אישים:

1.    באיזה תפקיד התבלט/ה ומדוע נחשב לאישיות חשובה?

2.    באיזה שנה נולד/ה ובאיזו מדינה ומתי נפטר/ה. אם איננו יליד הארץ מתי עלה?

3.    מעשים בולטים שעשה/תה.

4.    אימרה ידוע שאמר/ה.

5.    מתי הגיע/ה לארץ והיכן התגורר/ה

6.    ספר שתי עובדות על משפחתו/ה וילדותו/ה.

7.    הוסף שני פרטי מידע עליו /עליה שלא ציינת בסעיפים הקודמים.

 

מנהג:

1.    תארו את המנהג

2.    מקור השם.

3.    האם יש פריטים הקשורים למנהג. תארו אותם.

4.    מועד קיום המנהג.

5.    סיפור הקשור למנהג.

6.    הביאו פסוקים מהתורה ופסוקים מהמשנה המתארים את המנהג והסבירו את האמור בהם במילים שלך. 

7.    הוסיפו שני פרטי מידע על המנהג שלא ציינתם בסעיפים הקודמים.

 מאורע:

 1. מתי התרחש?
 2. ספרו בלשונכם בשלוש שורות מה התרחש.
 3. ספרו על דמויות בולטות במאורע.
 4. ספרו על הסיבות למאורע.
 5. ספרו בקצרה על התקופה בה התרחש.
 6. מדוע חשוב לזכור את המאורע?

 

 

ארגון/מוסד:

 1. מה מקור שמו.
 2. מהי מטרת הקמתו.
 3. מי הקים אותו.
 4. ספרו על 3 פעולות חשובות של הארגון.
 5. ספרו מה מיוחד בארגון ומהי התפיסה שהנחתו אותו.
 6. ספרו על שני אנשים חשובים שהיו בו, פרט למייסד.
 7. הוסיפו שני פרטי מידע על הארגון/מוסד שלא ציינתם בסעיפים הקודמים.
 8. ספרו על שתי עובדות חשובות בתקופה בה פעל הארגון.מועדים:

 1. מהו התאריך העברי בו הוא חל.
 2. כיצד נהוג לציין את המועד.
 3. מדוע נקבע המועד לתאריך זה.
 4. צטטו מהתורה והמשנה או מחוק הכנסת את  ההנחיות למועד.
 5. ספר מה אתה נוהג לעשות במועד זה.
 6. הוסיפו שני פרטי מידע על המועד שלא צינתם בסעיפים הקודמים.

 

מקומות :

 

 1. היכן האתר ממוקם ?
 2. למה משמש המקום היום ?
 3. למה שימש האתר בעבר ?
 4. במה חשיבות המקום ?
 5. ספרו שני דברים מעניינים נוספים שלא הזכרתם על המקום.
 6. אם בקרתם במקום ספרו בקצרה.

 

 

תפקיד :

 1. .הזכירו שלוש משימות של בעל התפקיד
 2. ?מי ממנה את בעל התפקיד
 3. .לכמה זמן מתמנה בעל התפקיד
 4. ?מי מילא את התפקיד בעבר ומי ממלא אותו כיום
 5. .ספרו שני פרטים נוספים על התפקיד שלא הזכרתם

 

 

מסמך :

 1. ?מהו המסמך
 2. ?מי כתב אותו
 3. ?מה תוכנו
 4. ?מתי נכתב
 5. .ספרו שני פרטים נוספים על המסמך שלא הזכרתם

רשימת מושגים ביהדות

1. הלל הזקן.

2. המשנה והעורך שלה -רבי יהודה הנשיא.

3. התלמוד והעורכים שלו - רב אשי ורבינא.

4 רש"י.

5. הרמב"ם.

6. שולחן ערוך והעורך שלו: רבי יוסף קארו.

7. הבעל שם טוב והחסידות.

8. הרב אברהם קוק.

9. שלושת הרגלים.

 

רשימת מושגים בציונות:

1. ניל"י.

2. השומר.

3. ההגנה.

4. האצ"ל.

5. הלח"י.

6. הרצל.

7. אחד העם.

8. זאב ז'בוטינסקי.

9. דוד בן גוריון.

10. מלחמת השחרור

11. מבצע קדש

12. מלחמת ששת הימים

13. מלחמת יום הכיפורים

14. שרה אהרונסון

15. חנה סנש

16. אלי כהן.

17. מבצע משה ומבצע שלמה.

18. חטיפת אייכמן.

 

 

מושגים בדמוקרטיה:

1. הפרדת רשויות

2. חוק השבות

3. בית המשפט.

4. קואליציה ואופוזיציה.

5. בחירות יחסיות ובחירות איזוריות.

6. זכות המיעוט.