חשבון 

      שברים עשרוניים מבוא לשברים עשרוניים  

      שברים עשרוניים סידור  

      שברים עשרוניים ציד השבר העשרוני  

      מבדקים

      לוח הכפל עד 12

      בדיקת לוח הכפל

      בדיקת חילוק   

      תוכנית החשבון

      שטח מקבילית וטרפז

      ציור זווית

      משחקי שברים בהשבחה

      חציון שכיחות וטווח

      ממוצע