חשבון 

      שברים עשרונים - מבוא


      שברים עשרוניים  , חיבור חיסור

      שברים עשרוניים כפל , סידור  

      מבדקים

      לוח הכפל עד 12

      בדיקת לוח הכפל

      בדיקת חילוק   

      תוכנית החשבון

      שטח מקבילית וטרפז

      ציור זווית

      משחקי שברים בהשבחה