שברים עשרונים

צור בקובץ אקסל שרטוטים של השברים הבאים:

1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/6, 1/8

2/3, 2/5, 3/4

השתמש באקסל כדי למצוא את הערך העשרוני של השבר