מסגרת תכנית הלימודים בחשבון לכתות ה'

 

 

שברים פשוטים ושברים עשרוניים 

 

משמעויות השבר הפשוט (כולל שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים);

צמצום והרחבה;

חיבור וחיסור שברים, השוואת שברים;

שאלות חיבור וחיסור שברים;

משמעות השבר העשרוני;

חיבור וחיסור שברים עשרוניים והשוואתם;

מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני (במקרים שהשבר העשרוני המתקבל הוא סופי);

 

פעולות חשבון במספרים טבעיים 

 

חיבור, חיסור וכפל – חזרה, הרחבה והעמקה;

חילוק במספר דו-ספרתי;

אומדן תוצאות של פעולות, אומדן כמויות, פיתוח תחושה למספרים גדולים;

שאלות כוללות (אינטגרטיביות);

 

 

חקר נתונים, ממוצע 

 

http://math-dynamic.snunit.k12.il/cgi-bin/themes.pl?SubjectId1=191&MathActivitiesId=2&AgeLevelId=6&sub=191

 

 

 

מצולעים

 

חזרה על המושגים: אלכסונים, מקבילוּת, מאונכוּת, זוויות, מדידה ואומדן של זוויות;

מרובעים: ניתוח תכונות, מיון מרובעים, קשרי הכלה;

ריצוף במצולעים משוכללים חופפים;

גבהים.

 

 

מדידות שטחים 

 

 http://math-dynamic.snunit.k12.il/cgi-bin/themes.pl?SubjectId1=213&MathActivitiesId=2&AgeLevelId=6&sub=192