שיכבת ה 

    
        ה1, ה2, ה3, ה4

עוד אפשרות
     ה1 (קישורים) , ה2, https://sites.google.com/hashalom.org.il/h3-22 ה3 , ה4
, אמירים ה , אתגר חשבון
         


        עברית           גיאוגרפיה

        חשבון             טכנולוגיה

        אנגלית              מדעים

        תנ"ך              לקראת חידון התנ"ך