תנ"ך

 הגבעונים

 כיבוש יריחו


 גדעון  

 אהוד  

 דבורה

 יפתח

 מבחן בתנ"ך