גיאוגרפיה

       יון


      התיישבות

      דרום

      עבודת חקר

      קלימוגרף

      פוטוסינתזה