ישובי הדרום

חלק ראשון

ערי הדרום

לפניך מפה של איזור הדרום
העתק אותה לפאורפוינט. סמן בה את אשקלון, שדרות, קרית גת, כפר עזה וכפר מיימון.
חשב את המרחקים מעזה לישובים אלה. על ידי התבוננות במפה עם קנה מידה.
בשקופית שניה רשום לאחר חיפוש מה היה בעזה במלחמת העצמאות, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים ובמבצע עופרת יצוקה