קלימוגרף

    
    

לפניכם קישור לאתר שיסייע לכם לבנות את הקלימוגרף.

בהצלחה  

color=#810081http://web.macam98.ac.il/~zigi/aklim/klimo.htm