אהבת איתמר

 

 דבורה עומר

 

1.כתוב את תוכן הסיפור בקצרה.

2.תאר את דמותו של בן ציון או את דמותה של לאה.

3. בעמ' 23 בן ציון אומר : "רבים טענו כי אי אפשר לגדל ילד בריא בנפשו בלי חברת ילדים ובשפה עתיקה, שבה חסרות מילים רבות כל כך לשימוש יומיומי, טענו שאבי מעלה אותי לעקידה על מזבח השפה העברית". הסבר את דבריו וכתוב מה דעתך על דבריו.

4. כתוב כיצד הרגשת כשקראת את הכתוב ב"סוף דבר" בעמוד 203-204.

5. האם נהנית מקריאת הספר והאם נתקלת בקשיים? נמק ופרט. עבודה נעימה!