הבכור
לבית אב"י 

חלק א':

בחר 3 מתוך 5 השאלות הבאות:

1.     כתוב את שמותיהם, כינוייהם ומעמדם של הדמויות המרכזיות בספר.

2.     כתוב את שמותיהם של המקומות המוזכרים, ציין את הקשר שלהם לעלילת הסיפור ובהקשר למה נזכרו?

3.     בחר דמות מרכזית אחת מן הסיפור:

א.     תאר אותה – הן מבחינה חיצונית, כפי שהיא מצטיירת בעיניך, והן מבחינת האופי והתכונות אותן למדנו מהסיפור (פרט והסבר).

ב.     מדוע בחרת בדמות זו? הסבר.

4.     בחר אירוע אחד, משמעותי בעיניך, תאר אותו בפירוט וכתוב באיזה עמוד הוא מופיע בספר.

5.     א. בחייו של איתמר הופיעו קשיים רבים, תאר את הקשיים.

ב.     כיצד הצליח איתמר להתמודד עם הקשיים?

 

חלק ב' :

ענה על 2 שאלות מתוך 3

1.     במבט לאחור ולאחר שקראת את הספר, האם המלחמה על השימוש בשפה העברית היתה מוצדקת ושווה את המחיר ששילמה משפחת בן יהודה? נמק את דעתך באופן מפורט.

2.     לו את/ה היית במקומו של איתמר כיצד היית נלחם על ילדותך ובאיזו דרך לדעתך ניתן היה להחדיר ולחיות את השפה העברית? הסבר.

3.     א. בעמוד 55 בספר, מופיע אירוע מיוחד, מהו?

ב. תאר את האירוע במילים שלך.

ג. גם היום אנו עדים למאבק בין תפיסות (לדוגמא: דת מול חילוניות, שימור העבר מול קידמה...) תאר מאבק כזה כיום.

 

חלק ג' :

ענה על שאלה אחת מתוך השלוש

1.     ספר זה זכה בפרסים רבים, מדוע לדעתך?

2.     באם תפגוש את המחברת, דבורה עומר, אילו שאלות היית שואל אותה בנוגע לכתיבת הספר ועלילתו?

3.     אילו היית פוגש את הדמויות בספר, אילו שאלות היית שואל אותם?

  

עבודה נעימה!