ואולי בכלל לא צריך את יום כיפור?

מאת עמית חן

 

פעם לפני המון שנים לא הבנתי בשביל מה צריך את יום כיפור.

על מה עלי לכפר? למה להניח כי כל אחד צריך לבקש סליחה? אולי יש אנשים שלא עשו שום דבר רע? בעניין הזה, לפחות הייתי מספיק ישר עם עצמי לדעת שאני לא אחד מאותם יחידי סגולה.

אולי יש אנשים מסוימים אשר במשך כל השנה, אף פעם לא בחרו ברע. אז למה לכפות עליהם יום של סליחה וכפרה?

באותה התקופה סברתי שחטא הוא דבר אשר האדם עושה בזדון, לכן היה לי קל להניח שיש בני אדם טובים מספיק אשר לא עשו שום מעשה זדוני במשך השנה, ולכן יום כיפור הוא מעיקרו לא דבר מהותי הנצרך עבור כולם.

הטעות שלי הייתה בהבנת משמעות המילה חטא.

חטא לא קשור לזדון, ואפילו להפך. אם פעלנו מתוך זדון, לא חטאנו. משמעות החטא היא החטאה. כמו שמחטיאים למטרה, כך מחטיאים את מה שנכון לעשות. כתוצאה מכך, אם אדם רואה את המטרה אך מכוון לכוון השני ( זדון ), למעשה הוא לא ביצע חטא.

יום כיפור לא בא לכפר רק על מעשים שביצענו בדם קר ומתוך רוע-לב אלא  על כל אותם מאות ואלפי צמתים בחיים אשר בחרנו בצומת הלא נכון מתוך חוסר תשומת לב, עייפות, היסח הדעת או כל סיבה אחרת. כל אותם צמתים אשר הבחירות שלנו היו לא נכונות וגרמו לפגיעה בעצמנו, באנשים אחרים או במה שנכון לעשות.

אנו מבקשים מחילה וכפרה על כל אותם המקרים בהם נתקפנו בעיוורון רגעי לגבי מה נכון לעשות. על כל אותם רגעים קטנים אשר במרוץ החיים נשארים מוזנחים ללא החלטה מודעת ופוגעים בנו ובאחרים. אותם רגעים או צמתי-בחירה קטנים כמו חנייה כפולה כי "נורא מיהרנו", תשובה מחוצפת כי חשבנו שכבודנו מאוים, תשומת לב שלא נתנו לחברים או בני משפחה כי "גם ככה אנחנו נורא עסוקים"... והרשימה לא נגמרת.

 

" ועל כולם...אלו-ה סליחות...סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו..."

(מתוך מחזור התפילה ליום כיפור).

פורסם בתאריך: 29.9.03

          aish.co.il  מתוך    

 

 

שאלות למחשבה:

 

1. איזו פרשנות נותן הכותב  למושג "חטא"? 

 

2. על אלו "חטאים" נועד לכפר יום כיפור על פי הכותב?

עבודה נעימה!

 

 

יום כיפור – דף מידע

 

יום כיפור הוא יום צום ותפילה שחל בעשרה בתשרי, והוא גדול מועדי ישראל. הוא מסיים את תקופת "עשרת ימי תשובה", המתחילה בראש השנה. זה יום של חשבון נפש, של בקשת מחילה על חטאים שחטא האדם ושל חזרה בתשובה.

בערב יום הכיפורים נוהגים להתפייס זה עם זה ולבקש סליחה. יש הלוקחים תרנגול ומסובבים אותו סביב ראשם ככפרה על חטאיהם.

אחרים תורמים כסף לצדקה.

 

יום הכיפורים מקורו בתורה בפסוק: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו". (ויקרא ט"ז 30).

התורה מצווה על בני ישראל לענות את נפשותיכם "ועניתם את נפשותיכם". פירוש המצווה שביום הכיפורים אסור לאכול, לשתות, לנעול נעלי עור ולהתרחץ.

יום הכיפורים הוא יום "שבת שבתון" כל מלאכה אסורה בו.

 

לפני תחילת הצום אנו אוכלים "ארוחה מפסקת", החייבת להסתיים לפני שקיעת החמה. לאחר הסעודה אנו הולכים לבית הכנסת כדי לשמוע את תפילת "כל-נדרי". תפילה זו מכריזה על ביטול הנדרים והשבועות. התפילה האחרונה ביום כיפור היא תפילת נעילה. התפילה נאמרת לפני נעילת שערי השמיים. לאחר התפילה תוקעים תקיעה ארוכה בשופר ובזה נגמר יום הצום הארוך.

 

יום כיפור תשל"ד (1973) ישאר חרות בזיכרון עם ישראל. ביום ההוא, שחל בשבת, יצאו מצרים וסוריה למלחמת פתע על ישראל, וחיילי המילואים נקראו מבתי הכנסת, להצטרף ליחידותיהם ולהדוף את האויב.

 

קראו את דף העבודה וענו על השאלות:

1.העתיקו למחברתכם בתוך מסגרת את מקור החג מן התורה.

2. חפשו במילון את פירוש המילה "נדר" וכתבו במחברת.

3. מהו יום שבתון?

4. מהו מנהג הכפרות?

5. כתבו את הדברים שאסור לעשותם ביום כיפור? (ניתן לכתוב גם דברים שאינם בדף המידע).

6. כיצד נקראת הארוחה שאנו אוכלים לפני הצום? מדוע היא נקראת כך?

7. איזו תפילה פותחת את יום כיפור? מה תפקידה של תפילה זו?

8. איזו תפילה חותמת (מסיימת) את יום כיפור?

9. איזה אירוע התרחש ביום כיפור תשל"ד? מה אירע שם? חפש עוד חומר ופרטים וכתוב במחברת.

10. כתבו מה זכור לכם מיום כיפור האחרון ובכלל מה אתם זוכרים מיום זה.

עבודה נעימה!