משל המערה (אפלטון)

המשימה הראשונה היא לסכם את משל המערה של אפלטון.

הסיכום יכתב בקובץ וורד.

צור (דרך גבולות וצלליות בעיצוב) גבול גרפי יפה לעמוד.

חלק את העמוד לשני טורים עם חוצץ.

רשום באותיות אריאל בגודל 24

משל  המערה של אפלטון. הוסף את תמונתו.

     Head Platon Glyptothek Munich 548.jpg

קראו את הכותרת

שערו במה יעסוק הכתוב בטקסט. שאלו 3 שאלות שברצונכם לדעת.

חלקו את הקטע לפיסקאות. על ידי רווח כפול בסוף פסקה.

אתרו והאירו (במרקר צהוב) את משפטי המפתח וההיגדים הראשיים.

העתיקו אותם למטה.

קשרו ביניהם והרחיבו.

קראו את הסיכום וודאו שיש זרימה יפה של המשפטים.

זיכרו את העקרונות הבאים:

    מיון של מידע לעיקר וטפל

  

    ניסוח הכללות מתוך פרטים

     

משפטו של סוקרטס (רשמו כותרת חדשה והוסיפו תמונה של סוקרטס)

רשמו כותרת חדשה והוסיפו את תמונת הפסל של סוקרטס.

קראו על משפטו של סוקרטס בשנת 399 לפני הספירה.

רשמו אותו בשלושה משפטים קצרים.

 

שבועת היפוקרטס (רשמו כותרת חדשה והוסיפו תמונה של היפוקרטס)

סכמו את השבועה.

 

צור מצגת המתארת או משל המערה או משפט סוקרטס.