צרו בפבלישר ידיעונים, עיתון

תנו כותרת לעתון כולו.

תארו את כל חמש המלחמות מול מדינות ערב

שני מבצעים.

ידיעה אחת לכל מלחמה. וידיעה אחת לכל מבצע

ניתן לכתוב את הכתבה בסגנון אישי של אדם הנוכח בה .

חייבים להתייחס בכל כתבה לנקודות הבאות  

למלחמה:

שם המלחמה

המדינות הלוחמות

האיזור

תאריכים ומשך המלחמה.

כיצד פרצה (רקע)?

מה תוצאות המלחמה?

תאר כמה מאורועות חשובים במהלכה

 

למבצע:

שם המבצע

מול מי?

היכן?

תאריכים ומשך המבצע

מדוע יצאו למבצע (רקע)?

מה תוצאות המבצע?

תאר בקצרה את המבצע.