מלחמת ישראל - משימה

  • צור מצגת לכל אחת מחמש המלחמות
  • רשום את השנה בה פרצה
  • רשום מדוע פרצה המלחמה
  • רשום מה היו התוצאות הצבאיות של המלחמה.
  • הוסף תמונה קשורה.
  • בחר שתי מלחמות וענה האם יש השלכות לארועים אז למתרחש היום.