שלמה המלך עבודה מתוקשבת

מבחן קצר

 

לאחר צפיה בסרט ענה על השאלות:

1. מי הדמויות בסרט.
2. מה תפקידה של כל דמות.
3. המלך צריך להיות תקיף - חווה דעתך על פי המתרחש בסרט עם שלמה ועם רחבעם.

צור עיתון היוצא מיד עם היוודע מותו של שלמה.

השתמש בתוכנת הפבלישר.

בחר עיצוב. וכתוב תכנים על פני 2 עמודים.

  1. העיתון יסקור ארועים חשובים מסוף ימי דוד ועד עליית רחבעם לשלטון.
  2. הכתיבה תהיה בזמן עבר.
  3. בסוגת כתיבה של דיווח.
  4. יש להקפיד על פיסוק ועושר לשוני.

העזר במקור הזה, בעבודה מתוקשבת, בסעיף אורות וצללים במלכות שלמה ובמות שלמה.

  • מודעת אבל לזכרו
  • תאור חיי וצבעוני מכתב שטח שהיה מעורב בהתפלגות הממלכה.
  • 3 ארועים משעמעותיים שהתרחשו בחייו.
  • נושאים נוספים, גם ברוח היתולית כמו חידונים, תשבצים, תשחצים, תפזורות, פרסומות ועוד...
  • טבלת השוואה של של נושאים חיוביים ושליליים בימי שלטונו.

 

מקורות אחרים:

דברי הימים

מלכים

תלמוד, בבא בתרא פרק א': אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי  יונתן כל האומר מלכת שבא אשה היתה אינו אלא טועה מאי מלכת שבא מלכותא דשבא

"אמרו במדרש, שזאת המלכה נתעברה משלמה ועשתה בת וממנה נולד נבוכדנאצר שחרב הבית. ושמעתי שעדיין נוהג במלכות ההוא לקרא שם מלכיהם דוד או שלמה. באמרם שהם מזרע ההוא".

מלכת שבא והדבורה חיים נחמן ביאליק

שלמה המלך והדוכיפת חיים נחמן ביאליק