מתמטיקה - אתרים לתרגול והעשרה

 

 

משחק - מירוץ השברים

משחק : השלימו את העוגיות - חיבור שברים 

משחק שברים- מצא את הדמות

העשרה בנושא חישובי נפח

תרגול - שברים

סרגלי שברים - צמצום והרחבה

סרגלי שברים- השוואת שברים

כללים ודוגמאות - שברים

פעילויות לתלמידים לפי נושאים