נוסחאות אקסל

1. חשב על ידי נוסחה את השטח של ריבוע שצלעו 5 ס"מ.

2. חשב את היקף המלבן שצלעותיו 3 ס"מ ו2 ס"מ.

3. חשב את השטח של המלבן ההוא.

4. קיבלת מתנה 250 דולר. כמה זה בשקלים אם השער הוא 3.7 שקל לדולר?

5. קנה לעצמך 3 פריטים שתמציא את מחירם. חשב על ידי נוסחה כמה כסף נשאר.

6. רשום ציונים ב-5 מקצועות וחשב את הממוצע על ידי שימוש בפנקציה.