הישגים נדרשים בחשבון לכיתה ו'- שליטה ויכולת ביצוע

 

 1. מעבר בין שברים למספרים מעורבים ולהיפך.
 2. פעולות בשברים פשוטים .
 3. מיקום שברים, פשוטים ועשרוניים, על ישר המספרים.
 4. השלמה וחקר סדרות של שברים.
 5. מציאת חלק משלם.
 6. שאלות הכוללות ייצוגים שונים של מספרים.
 7. פעולות במספרים עשרוניים .
 8. מעבר בין הייצוג העשרוני והייצוג כשבר פשוט.
 9. אחוז כשם אחר למאית .
 10. מציאת חלק מכמות, הנתון באחוזים, בתרגילי חישוב ובמצבים פשוטים .
 11. משימות חקר העוסקות בפעולות בשברים פשוטים, במספרים עשרוניים ובאחוזים .
 12. מציאת יחס, השוואת יחסים, מציאת נתון חסר במצבים מבוססים על יחסים בין מספרים קטנים גם ע"י שימוש בייצוג חסר כשבר.
 13. חלוקת כמות לפי יחס נתון.
 14. מעברים בין יחידות מידה עשרוניות שונות .
 15. שאלות של יחס וקנה מידה.
 16. מעברים בין ייצוגים שונים של מספרים: מספרים טבעיים, שברים פשוטים, מספרים עשרוניים, אחוזים.
 17. פעילויות המצריכות ראייה כוללת של המספרים שנלמדו (טבעיים, שברים, עשרוניים, אחוזים) כמערכת עקבית אחת.
 18. שאלות רב שלביות עם ייצוג מעורב של מספרים.
 19. גופים: ניתוח תכונות, פריסות.
 20. הכרת המונחים: מנסרה, פירמידה, גליל, חרוט, מעטפת, מקצוע, בסיס הגליל, בסיס החרוט, בסיס הפירמידה, בסיסי המנסרה.
 21. שימוש בנוסחאות שטח המעגל והיקפו בתרגילים ושאלות .
 22. הכרת המונחים: מעגל, עיגול, מיתר, רדיוס, קוטר.
 23. חישובי נפחים של תיבות וגלילים.
 24. שימוש בנוסחאות כפל על פי שטח הבסיס והגובה לחישוב נפח מנסרות.
 25. הכרת יחידות נפח: סמ"ק, מ"ק, ליטר.

                                          בהצלחה!