הגן האקולוגי
בי"ס "השלום" מבשרת ציון
 
 
 
 
 
 
 
מבט על הגן עם פתיחתו בפברואר 2009
 
 
 
    
 
"בשעה שברא הקדוש ברוך 
  הוא את האדם הראשון,
  נטלו והחזירו על כל אילנות
  גן עדן ואמר לו:
 
 
 
 
 
 
ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם, כל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל
  
 
 
 
 
 
 
ותחריב את עולמי - שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך".
 (קהלת רבה, ז', יג')