לימודי הסביבה
עם אדר
 
 
זוג קרפדות בבריכה בחממה
 
השיעורים במקצוע לימודי הסביבה באים לקרב את התלמידים אל הטבע סביבם. הם מכוונים לצמצום הבורות באשר לתופעות ותהליכים בעולם הדומם, הצומח והחי ובכך לתרום להקטנת תחושת הזרות שלהם כלפי הטבע סביבם.
בנות מחזיקות קרפדה לפני שחרור לבריכה
 

       השיעורים מכוונים, במידה רבה, לעולמם הפנימי של התלמידים.

       הפעילות נועדה על מנת לגרום להם לחוות תחושות ולעורר ורגשות.

    

 

 

  הגן בהקמה

 

עולמינו הפנימי מעוצב מתוך אין סוף מגעים שאנו מקיימים עם הסובב אותנו – חי, צומח, דומם ובני אדם אחרים. אל מנת שנכיר, נבין ונקבל את עצמנו עלינו להכיר את סביבתנו, ולהיפך.

אני מאמין שבצמצום הבורות והזרות ניתן לצמצם את הפחד מהלא מובן אשר סביבנו וגם מזה שבתוכנו. זהו צעד חשוב ביצירת אדם בעל ביטחון עצמי ובעל כבוד עצמי. רק אדם כזה יכבד גם את זולתו ואת סביבתו.

תלמידים בהפסקה מחפשים ראשנים בבריכה
 
 פליאה וסקרנות הינן תכונות אנושיות בולטות. הצתה וחיזוק של 
 תכונות אלה בתלמידים הן אחת מהמטרות החשובות בתכנית לימודים.

 

  בריכת ראשנים