אומנות וסביבה
שיעורי אומנות מתאפיינים בפעילות יצירה תוך קבלת השראה מעולם הטבע ושימוש חוזר בחומרים ליצירה.