בניה בחצר בית הספר
.
ערוגות גן ירק. האבנים נלקחו מהסביבה הקרובה סהרונים להקטנת נגר עילי וסחף קרקע מאבנים שנלקחו מהסביבה הקרובה דופן לגינה בחזית בית ספר מקרשים של פרגולה ישנה
גדר לגן הירק מענפי עצים בחורשה שנשברו בשלג הגדול ב- 12/2013"צלחת" לשיח מלבני אקרשטיין ישניםמבנה שישמש כ-"זולה" בהפסקות ופינת לימוד מאצות המתפתחות בבריכת הראשונים

אומנות וסביבה

בניה בחצר בית הספר