השלום - לימודי הסביבה
פעילות ODTשלולית חורף טבעית
פינת החיבריכת קרפדות
תלמידים עובדים