אורח חיים בר-קיימא - מים
על מנת שניתן יהיה לחסוך בצריכת מים יש צורך קודם כל להבין מהם המרכיבים השונים בצריכת המים. מדבקת חסכון במים בכיורים בחדרי השרותים