בית ספר השלום מקדם בריאות

מהו בית ספר מקדם בריאות?

בית ספר המדגיש את תחום קידום הבריאות ואורח חיים בריא בעשייה הבית ספרית, הבא לידי ביטוי בחמישה תחומים:
• מדיניות בית הספר כמקדמת אורח חיים בריא.

• תכנית לימודים המשלבת תכנים הקשורים באורח חיים בריא.

   סביבה והתנהגות חברתית מקדמת בריאות

 • שותפות הבית והקהילה בהטמעת התכנית:

שיתוף התלמידים בקביעת המדיניות, בקבלת ההחלטות ובבצוע.

 
החזון הבית ספרי לבריאות


מטרת העל
פיתוח סביבה ותרבות מקדמת בריאות
תוך אימוץ אורח חיים בריא
בקרב אוכלוסיית בית הספר, ההורים והקהילה.

בית הספר שואף לטפח איכות חיים ואורח חיים בריא הכוללים הרגלי תזונה נבונה,  מעודד לפעילות גופנית בבית הספר ובסביבה הקרובה.

לשם מימוש החזון והשגת המטרות, בית הספר פועל בתחומים הבאים:

איכות הסביבה, המוטמע כחלק מהעשייה הבית ספרית, שמירה על אקלים מיטבי,

הבריאות הגופנית והנפשית היא חלק חשוב באיכות החיים שלנו- בית הספר מדגיש היבטים שונים בנושא הבריאות הכוללים פעילות גופנית, בבית הספר ומעבר לשעות הלימודים,

טיפוח מצוינות וחשיפה ועידוד פעילויות לשעות הפנאי ולהנאה. בית הספר מטפח מצוינות ומחנך את תלמידיו לשמירה על נקיון הסביבה וטיפוחה ומכוון לתזונה נבונה.

ומה נעשה בבית הספר?
• הוקם צוות היגוי הכולל מורים, הורים ותלמידים הפועל למען קידום נושא הבריאות בביה"ס

• הפסקות פעילות כמעט בכל יום– "הפסקה קופצת", "כדור ישיבה", הפסקה רוקדת, משחקי כדור. ההפסקות הפעילות מופעלות על ידי נאמני בריאות, תלמידי כיתות ו'.

• הדרכה בנושא יציבה נכונה על ידי פיסיוטרפיסט מר"מ 2 לכיתות הגבוהות ולנאמני הבריאות. נאמני הבריאות יעבירו הדרכות לכיתות א–ג בנושא יציבה נכונה ותזונה.

• הועבר שאלון לתלמידים ללמידה על הרגלי התזונה והפעילות הגופנית. על סמך תוצאותיו נבחרו נושאים להתמקדות

• נלמדת יחידת לימוד בנושא תזונה מדי שנה בכל השכבות

 • במסגרת שבוע החינוך הגופני והבריאות המתקיים מדי שנה, נערכים ימי ספורט לכל השכבות, הדרכות על ידי הורים-רופאים בנושא אנטומיה – מערכות בגוף האדם, ימי שיא בהשתתפות ההורים

 • עידוד הליכה רגלית לבית הספר

• הרצאות לתלמידים ולמורים בנושאי בריאות על ידי נציגי משרד הבריאות .

מצגת על פעילות הבריאות בתשע"ז 2016-2017

מצגת על פעילות שבוע הבריאות בתשע"ה 2015

מצגת על פעילות הבריאות תשע"ד בבית הספר

מצגת על פעילות הבריאות בבית הספר

מבט על הרגלי הבריאות של ילדי השלום:

תוצאות משאלון הבריאות שמילאו כל ילדי בית הספר

42% מהילדים אוכלים ארוחת משותפת עם כל המשפחה כל יום,

34% עושים זאת רק בסופי שבוע

74% שותים מים כשהם צמאים, 10% שותים פטל .

כמעט מחצית מהילדים אוכלים כל יום בבוקר לפני שהם יוצאים לבית הספר - , ושליש אוכלים בבוקר -לפעמים .

צופים בטלוויזיה או משחקים במחשב – 51%

משתתפים בחוג ספורט – 32%

משתתפים בחוגים אחרים – 16%

משחקים בחוץ – 22%

קוראים ספרים – 20%

תוצאות נוספות


תחרות חבלים
 

 

קישורים נוספים

 בית ספר מקדם בריאות אתר משרד החינוך:

בית ספר מקדם בריאות באתר משרד הבריאות:

אתר בו"ם – בריאים ומאושרים,

 

שאלון נקיון בשירותיים

 

 
הולכים לבית הספר ברגל
 
צעדת הבקעה

 
צעדת הבקעה