עולם החילוק

עליכם להגיע לניקוד 50

כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת כל שגיאה מורידה 5 נקודות.

בהצלחה

: =

ניקוד:

0