עולם הכפל

עליכם להגיע לניקוד 50

כל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת כל שגיאה מורידה 5 נקודות.

בהצלחה

x =

ניקוד:

0